Committed to improving the purpose
of global geo-health data

INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEK

Universiteit Utrecht (UU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) streven ernaar het inzicht in de samenhang tussen de gezondheid van mensen en factoren in hun leefomgeving te bevorderen via mondiaal, multidisciplinair geo-health onderzoek. Het in kaart brengen van personal environmental exposures staat hierbij centraal.

Het Global Geo Health Data Center (GGHDC), een samenwerkingsproject van UU en UMCU, draagt actief bij aan kennisontwikkeling over de relatie tussen gezondheid en leefomgeving. Het centrum, een moderne data-infrastructuur, onderzoekt wat de gezondheidseffecten van gecombineerde blootstelling aan omgevingsfactoren en leefstijlfactoren zijn, in relatie tot het dagelijks leven en de levensfasen van mensen.

COHORTSTUDIES VERRIJKEN

Het GGHDC richt zich bij dataonderzoek vooral op het verrijken van grote cohortstudies en levert hoge resolutiebeelden op individueel niveau. Hiermee wordt ‘omgevingskwaliteit’, in relatie tot ‘gezondheid’ en ‘welzijn’, beter gekwantificeerd en in meerdere dimensies van tijd en plaats geïntegreerd. Vooruitgang voor geo- en gezondheidswetenschappers, het openbaar bestuur, gezondheidsprofessionals, ondernemers en burgers. Deze kennis wordt volgens strikte voorwaarden tevens ingezet voor valorisatie.

DATA VERRIJKEN MET HET GGHDC >>